BOBCAT 319

Minikoparka Bobcat 319 :
Wykonujemy prace minikoparką takie jak wykopy pod:

* przyłącza energetyczne, telekomunikacyjne,

* systemy nawadniania

* fundamenty

* oczyszczalnie ścieków, szamba

* odwodnienia

* instalacje wodno-kanalizacyjną, gazową, deszczową

dysponujemy łyżkami 20cm, 30cm, 45cm, 100cm „skarpówka”