IMG_20160728_184546

Koparko-ładowarka JCB 3CX:
wykopy pod budynki
wykopy pod fundamenty
wykopy pod szamba’
wykopy pod oczyszczalnie ścieków
wykopy pod sieć wodociągową
wykopy podsieć kanalizacyjną
wykopy melioracyjne „drenaże”
wykopy pod sieć elektryczną
prace ziemne (korytowanie, poszerzane dróg, wykonywanie podbudów)
rozbiórki, ‚
wyburzenia
wyrywanie korzeni
załadunek mat. sypkich
piasek, ziemia, kliniec